Krédo společnosti

 

Poslání společnosti

Jsme dodavateli materiálů a služeb ve stavebnictví. Našim cílem je dlouhodobě spokojený zákazník s funkčním stavebním materiálem, konstrukcí nebo službou, při současném uspokojení potřeb zaměstnanců a akcionářů firmy.

Strategie

Věříme, že stavební materiály nelze dlouhodobě úspěšně obchodovat bez výborné znalosti konstrukčního řešení a jejich správné aplikace. Věříme, že úspěch přináší úzká specializace, jak technická tak obchodní, na jednotlivé produkty a služby v naší nabídce. V každém oboru, do kterého vstoupíme chceme patřit mezi společnosti s vedoucím postavením na trhu.

Flexibilita

Sledujeme zákazníky, konkurenty i vývoj na trhu a jsme připraveni se neustále vyvíjet a měnit tak, abychom přinášeli přidanou hodnotu našim zákazníků a celé společnosti.

Poctivost

Ke každému uvnitř i vně naší společnosti se chceme chovat spravedlivě a otevřeně. Snažíme se rozvíjet a upevňovat renomé, že se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a státní správou jednáme čestně.

Komunikace

Mezi sebou hovoříme otevřeně. S informacemi zacházíme svobodně a odpovědně.

Vedení

Vyžadujeme vlastní zodpovědnost našich pracovníků. Vše řídíme pomocí otevřené komunikace, dohodnutých cílů a vyhodnocujeme naše úspěchy.

Zaměstnanci

Chceme motivované, angažované a spravedlivě odměňované spolupracovníky, kteří stejně jako celá společnost touží po úspěchu.

Tvořivost

Chceme vytvořit prostředí, ve kterém mohou být rozvíjeny myšlenky a pokrok. Podporujeme a vyžadujeme kreativitu našich pracovníků.

Kvalita

Usilujeme o příkladnou kvalitu našich služeb a výrobků. Dodržujeme zákony a systém kontroly jakosti ISO 2000.

Obrat společnosti

(v milionech Kč)

Počet zaměstnanců

Počet volných pozic

130